Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla sa zvyšuje od 01.06.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo opatrenie 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách čím zvyšuje sumy cestovných náhrad pri použití súkromného motorového vozidla počas služobnej cesty. Zmena nastáva po desiatich rokoch. Použite vlastného motorového vozidla na služobnú cestu upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách … Čítať ďalej Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla sa zvyšuje od 01.06.2019