Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla sa zvyšuje od 01.06.2019

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla sa zvyšuje od 01.06.2019

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla sa zvyšuje od 01.06.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo opatrenie 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách čím zvyšuje sumy cestovných náhrad pri použití súkromného motorového vozidla počas služobnej cesty. Zmena nastáva po desiatich rokoch.

Použite vlastného motorového vozidla na služobnú cestu upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zamestnanec vyslaný na služobnú cestu môže použiť súkromné motorové vozidlo. V tomto prípade patrí zamestnancovi základná náhrady za každý 1 km ako aj náhrada za spotrebované pohonné látky.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy od 01.06.2019

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.

Suma základnej náhrada za každý 1 km jazdy do 31.05.2019

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,050 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 eura.

Príklad:

Zamestnanec bol vyslaný na služobnú cestu pri ktorej použil súkromné motorové vozidlo. Počas tejto služobnej cesty najazdil 622 km (tam aj späť). Náhrada sa od 01.06.2019 vypočíta nasledovne: 622 x 0,193 = 120,05 €.

Výsledná suma základnej náhrady zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.


TIP: Nezabudnite uhradiť daň z motorových vozidiel za použité motorové vozidlo do 31.01. nasledujúceho roka.

Odporúčame si prečítať tiež