Náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 01.04.2023

Náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 01.04.2023

Náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 01.04.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo opatrenie 88/2023 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách čím zvyšuje sumy cestovných náhrad pri použití súkromného motorového vozidla počas služobnej cesty.

Použite vlastného motorového vozidla na služobnú cestu upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je zamestnanec vyslaný na služobnú cestu môže použiť súkromné motorové vozidlo. V tomto prípade patrí zamestnancovi základná náhrady za každý 1 km ako aj náhrada za spotrebované pohonné látky.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy od 01.04.2023

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,067 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,239 eura.

Zmeny, ktoré nastali v minulosti:

Suma základnej náhrada za každý 1 km jazdy od 31.08.2022 do 31.03.2023

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,063 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,227 eura.

Suma základnej náhrada za každý 1 km jazdy od 01.05.2022 do 31.08.2022

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,213 eura.

Suma základnej náhrada za každý 1 km jazdy od 01.06.2019 do 30.04.2022

  • jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,053 eura,
  • osobné cestné motorové vozidlá je 0,193 eura.

Náhrada za spotrebované pohonné látky

Náhrady za spotrebované pohonné látky sa uplatňujú podľa počtu najazdených kilometrov, ceny pohonnej látky platnej v čase nákupu a podľa spotreby vozidla uvedenej v technickom preukaze.

Príklad:

Zamestnanec bol vyslaný na služobnú cestu pri ktorej použil súkromné motorové vozidlo. Počas tejto služobnej cesty najazdil 622 km (tam aj späť). Náhrada sa od 01.04.2023 vypočíta nasledovne: 622 x 0,239 = 148,66 €.

Výsledná suma základnej náhrady zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.


TIP: Nezabudnite si podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a uhradiť daň za použité motorové vozidlo spravidla do 31.01. nasledujúceho roka.