Naše služby

 

Jednoduché účtovníctvo

Kompletné spracovanie jednoduchého účtovníctva pre všetkých živnostníkov, prenajímateľov, SZČO a malých podnikateľov. Poradenstvo v oblasti uplatňovania paušálnych výdavkov. Ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR. Komunikácia so správcom dane.

 

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pre všetky typy obchodných spoločností. Kontrola správnosti účtovných dokladov, evidencia nákladov a výnosov v podrobnom analytickom členení, vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov s prílohami a ostatné úkony súvisiace s vedením účtovníctva podľa potreby Vašej účtovnej agendy.

 

Mzdy a personalistika

Vypracovanie dokumentácie súvisiacej so vstupom a výstupom zamestnancov z pracovného pomeru, komunikácia s orgánmi sociálneho a zdravotného zabezpečenia, zabezpečenie oznamovacích povinností, vypracovanie miezd, ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a ďalšie úkony súvisiace s vedením mzdovej agendy.

 

Spracovanie daňových priznaní

Spracovávame daňové priznanie fyzických osôb typu A, typu B, spracujeme daňové priznanie právnickej osoby a daň z motorových vozidiel.

 

Ekonomické poradenstvo

Nech už s podnikaním práve začínate, alebo sa mu venujete už roky, mať po ruke profesionála s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podnikania a daňovej legislatívy sa rozhodne hodí. Vieme Vám odpovedať na všetky Vaše otázky a sme tu pre Vás, kedykoľvek Vás na Vašej ceste stretne nejaká prekážka alebo nečakaný problém.