O nás

 

Našou hlavnou činnosťou je komplexné vedenie účtovníctva. V tejto oblasti pôsobíme viac ako desať rokov a našim základným cieľom je maximálna spokojnosť našich klientov založená na dôvere, ktorú dosahujeme individuálnym a osobným prístupom. Služby poskytujeme predovšetkým podnikateľským subjektom pôsobiacim v Bratislave, v Šamoríne a jeho okolí.

Našou snahou je nielen viesť účtovníctvo podľa platnej legislatívy, ale aj poskytovanie informácií s vysokou kvalitou pre verný obraz o finančnej situácií spoločnosti, prostredníctvom ktorých vám uľahčíme rozhodovania v mnohých oblastiach podnikania.