Aké služby Vám ponúkame?

Komplexnosť služieb, profesionálny prístup, spoľahlivosť, istota a nižšie náklady.
Ponúkame hlavne živnostníkom, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri.
Službu poskytujeme pre malé a stredné firmy, ktoré sú zapísané v obchodnom registri.
Spracujeme daňové priznanie fyzických osôb, právnických osôb a daň z motorových vozidiel.
Pre našich klientov poskytujeme vedenie mzdovej agendy komplexne a zastupujeme ich pred inštitúciami.

Poskytovanie kvalitných služieb za prijateľné ceny považujeme ako základ stabilnej a dlhodobej spolupráce.

Presvedčte sa sami.
0917 710 188 Naše služby

Najnovšie články

Nárok na cestovné náhrady (diéty) v roku 2022

Každý zamestnanec, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu má nárok na cestovné náhrady ako je stravné, vreckové, ubytovanie, cestovné výdavky. Prehľad cestovných náhrad prinášame v článku. Cestovné náhrady upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. Nárok na stravné vzniká zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu. Pracovná cesta je čas od […]

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla sa zvyšuje od 01.09.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo opatrenie 282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách čím zvyšuje sumy cestovných náhrad pri použití súkromného motorového vozidla počas služobnej cesty. Použite vlastného motorového vozidla na služobnú cestu upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. V […]

Dávka tehotenské

Budúce mamičky, nezabúdajte na dávku tehotenské Pomoc vo forme novej dávky tehotenské získalo od Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roku priemerne mesačne takmer 19 tisíc budúcich mamičiek. Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac mamičiek poberá dávku materské ako ich predtým poberalo dávku tehotenské. Sociálna poisťovňa aktívne osloví […]

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2022

Vláda schválila novelu zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde. S účinnosťou od 01.01.2022 sa zvyšuje minimálna mzda zo súčasnej sumy 623 € na 646 €. Minimálna mzda sa tak zvýši o 23 €. Čistá mzda zamestnanca by v roku 2022 mala byť minimálne 524,58 €. Minimálna mzda na hodinu bude 3,713 €. V roku […]

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2021

Vláda schválila novelu zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde. S účinnosťou od 01.01.2021 sa zvyšuje minimálna mzda zo súčasnej sumy 580 € na 623 €. Minimálna mzda sa tak zvýši o 43 €. Čistá mzda zamestnanca by v roku 2021 mala byť minimálne 508,45 €. Minimálna mzda na hodinu bude 3,580 €. V roku […]

Zvýšenie stravného od 01.07.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo opatrenie 176/2019 Z.z. o sumách stravného čím zvyšuje sumy stravného pre jednotlivé časové pásma nasledovne: 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. Minimálna výška stravného lístka sa […]