Nárok na cestovné náhrady (diéty) v roku 2022

Nárok na cestovné náhrady (diéty) v roku 2023

Nárok na cestovné náhrady (diéty) v roku 2023

Každý zamestnanec, ktorý bol vyslaný na pracovnú cestu má nárok na cestovné náhrady ako je stravné, vreckové, ubytovanie, cestovné výdavky. Prehľad cestovných náhrad prinášame v článku.

Nárok na stravné vzniká zamestnancovi, ktorý bol vyslaný na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu. Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Za tento čas má zamestnanec nárok na stravné, ktorá závisí od trvania pracovnej cesty a od toho či ide o tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu. V tabuľkách nižšie prinášame prehľad stravného pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste.


Nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste

Účinnosť 5 – 12 hodín12 – 18 hodínnad 18 hodín
od 01.01.20236,80 €10,10 €15,30 €
od 01.09.2022 do 31.12.20226,40 €9,60 €14,50 €
od 01.05.2022 do 31.08.20226,00 €9,00 €13,70 €

Nárok na stravné pri zahraničnej pracovnej ceste

Krajinado 6 hodín6 – 12 hodínnad 12 hodín
Bulharsko9 €18 €36 €
Česká republika150 CZK300 CZK600CZK
Chorvátsko10 €20 €40 €
Dánsko85 DKK190 DKK380 DKK
Fínsko12,50 €25 €50 €
Francúzsko11,25 €22,50 €45 €
Grécko10,50 €21 €42 €
Maďarsko9,75 €19,50 €39 €
Nemecko11,25 €22,50 €45 €
Nórsko105 NOK210 NOK420 NO
Poľsko9,25 €18,50 €37 €
Rakúsko11,25 €22,50 €45 €
Slovinsko9,50 €19 €38 €
Španielsko10,75 €21,50 €43 €
Švajčiarsko20CHF40CHF80CHF
Spojené Kráľovstvo9,25 GBP18,50 GBP37GBP
Srbsko10,75 €21,50 €43 €
Švédsko113,75 SEK227,50 SEK455 SEK
Taliansko11,25 €22,50 €45 €
Turecko11 €22 €44 €
Ukrajina9,25 €18,50 €37 €