Zvýšenie stravného od 01.07.2019

Zvýšenie stravného od 01.07.2019

Zvýšenie stravného od 01.07.2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo opatrenie 176/2019 Z.z. o sumách stravného čím zvyšuje sumy stravného pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

  • 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Minimálna výška stravného lístka sa odvíja od od výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín. Zamestnanec má tak nárok na 75 % zo sumy 5,10 €.

Výpočet: 75 % x 5,10 € = 3,83 €

Minimálna hodnota stravného lístka od 01.07.2019 je vo výške 3,83 €


Živnostník alebo SZČO, si môže za každý odpracovaný deň uplatniť do daňových výdavok sumu stravného vo výške 5,10 €.


Odporúčame si prečítať tiež