Nárok na cestovné náhrady (diéty) v roku 2019

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2021

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2021

Vláda schválila novelu zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde. S účinnosťou od 01.01.2021 sa zvyšuje minimálna mzda zo súčasnej sumy 580 € na 623 €. Minimálna mzda sa tak zvýši o 43 €. Čistá mzda zamestnanca by v roku 2021 mala byť minimálne 508,45 €. Minimálna mzda na hodinu bude 3,580 €. V roku 2020 je hodinový minimum vo výške 3,333 €. Vývoj minimálnej mzdy prinášame v tabuľke nižšie.

Minimálna mzda od roku 2021 bude vo výške 623 €

Suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.


Vývoj minimálnej mzdy za posledné roky

RokMinimálna mzda mesačne
Minimálna mzda na hodinu
2016405 €2,328 €
2017
435 €2,500 €
2018480 €2,759 €
2019520 €2,989 €
2020580 €3,333 €
2021
623 €3,580 €