Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2022

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2022

Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2022

Vláda schválila novelu zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde. S účinnosťou od 01.01.2022 sa zvyšuje minimálna mzda zo súčasnej sumy 623 € na 646 €. Minimálna mzda sa tak zvýši o 23 €. Čistá mzda zamestnanca by v roku 2022 mala byť minimálne 524,58 €. Minimálna mzda na hodinu bude 3,713 €. V roku 2021 je hodinový minimum vo výške 3,580 €. Vývoj minimálnej mzdy prinášame v tabuľke nižšie.

Minimálna mzda od roku 2022 bude vo výške 646 €

Suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.


Vývoj minimálnej mzdy za posledné roky

RokMinimálna mzda mesačneMinimálna mzda na hodinu
2016405 €2,328 €
2017435 €2,500 €
2018480 €2,759 €
2019520 €2,989 €
2020580 €3,333 €
2021623 €3,580 €
2022646 €3,713 €