Účtovníctvo
/

 • Jednoduché – 0,80 €/ položka
 • Podvojné – 1,00 €/ položka
 • V každom prípade je možné dohodnúť mesačný paušál.

DPH
/

 • Spracovanie daňového priznania k DPH – 19,90 €/ mesiac
 • Spracovanie kontrolného výkazu k DPH – 17,90 €/ mesiac
 • Spracovanie súhrnného výkazu – 15,00 €
 • Registrácia spoločnosti na DPH – 250,00 €

Daňové Priznania
/

 • Príjmy zo závislej čínnosti, tuzemsko – 19,90 €
 • Príjmy zo závislej čínnosti, zahraničie – 24,90 €
 • Príjmy zo závislej čínnosti, tuzemsko + zahraničie – 29,90 €
 • Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov – 44,90 €
 • Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov + ZČ – 44,90 €
 • Spracovanie daňového priznania PO – 260,00 €
 • Spracovanie DP za daň z motorových vozidiel – 10,00 €/ vozidlo

Mzdové Účtovníctvo
/

 • Zavedenie personálnej agendy – 0,00 €/ zamestnanec
 • Spracovanie mzdy – 14,00 €/ zamestnanec/ mesiac
 • Spracovanie mzdy s exekúciou – 15,00 €/ zamestnanec/ mesiac
 • Komunikácia s inštitúciami – 0,00 €/ zamestnanec/ mesiac
 • Ročné zúčtovanie dane – 3,50 €/ zamestnanec/ rok