Účtovníctvo
/

  • Jednoduché – 0,80 €/ položka
  • Podvojné – 1,00 €/ položka
  • V každom prípade je možné dohodnúť mesačný paušál.

DPH
/

  • Spracovanie daňového priznania k DPH – 22,00 €/ mesiac
  • Spracovanie kontrolného výkazu k DPH – 19,00 €
  • Spracovanie súhrnného výkazu – 15,00 €
  • Registrácia spoločnosti na DPH – 250,00 €

Daňové Priznania
/

  • Príjmy zo závislej čínnosti, tuzemsko – 19,90 €
  • Príjmy zo závislej čínnosti, zahraničie – 24,90 €
  • Príjmy zo závislej čínnosti, tuzemsko + zahraničie – 29,90 €
  • Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov – 40,00 €
  • Príjmy zo živnosti s uplatnením paušálnych výdavkov + ZČ – 40,00 €
  • Spracovanie daňového priznania PO – 260,00 €
  • Spracovanie DP za daň z motorových vozidiel – 10,00 €/ vozidlo

Mzdové Účtovníctvo
/

  • Zavedenie personálnej agendy – 0,00 €/ zamestnanec
  • Spracovanie mzdy – 14,00 €/ zamestnanec/ mesiac
  • Spracovanie mzdy s exekúciou – 10,00 €/ zamestnanec/ mesiac
  • Komunikácia s inštitúciami – 7,00 €/ zamestnanec/ mesiac
  • Ročné zúčtovanie dane – 2,50 €/ zamestnanec/ rok